banner_product1

柔性供料系统

查看更多 >>
柔性振动盘SN-G300R
 • 名称:柔性振动盘
 • 型号:SN-G300R
 • 输入电源:  直流12V DC 100W
 • 料盒尺寸:240X320MM(外尺寸)
 • 音圈电机:12V 1A
柔性振动盘SN-G200R
 • 名称:柔性振动盘
 • 型号:SN-G200R
 • 输入电源:  直流12V DC 100W
 • 料盒尺寸:170X230毫米(外尺寸)
 • 音圈电机:12V 1A
柔性震动盘SN-G400R
 • 名称:柔性振动盘
 • 型号:SN-G400R
 • 输入电源:  直流12V DC 100W
 • 料盒尺寸:300X400MM(外尺寸)
 • 音圈电机:12V 1A
 • 控制系统:专用控制器
Scroll to Top